Внимание !!!

Поради зачестилите злоупотреби с присвояване и кражба на съдържане от наши постове, описание на продукти и снимките към тях, Ви информираме !

Съмнителни и некомпетенти търговци, продаващи фалшиви продукти, копират наше съдържание и снимки - това не са наши сайтове!

Мускулна маса (muskulnamasa.com)
и блогът към него
Проект Мускулна маса (proekt.muskulnamasa.com)
нямат други свързани или подвеждащи сайтове към тях!

Всеки наш текст и снимка на продукт с лого "проект Мускулна маса", които Не са на тези два сайта са копие!

Всичко което е написано при нас е авторско и е плод от нашият дългогодишен опит!

Внимавайте от къде черпите вашата информация и на кого се доверявате, понеже не се знае на какво може да попаднете!